Pawel 1
Jeżeli…
Cierpisz lub doświadczasz trudności…
Poszukujesz zmiany siebie lub swojego dotychczasowego życia...
Dążysz do własnego rozwoju i lepszego rozumienia siebie…
Dotknęła Cię choroba, cierpienie czy śmierć najbliższych….
Poszukujesz głębszego kontaktu z samym sobą…
Chcesz odnaleźć lub zrozumieć swoją seksualność…
Próbujesz zrozumieć sens i cel swojej drogi…
Zapraszam…

o mnie

Nazywam się Paweł Łodziewski, urodziłem się 28 stycznia 1976 roku w Słupcy, małym miasteczku w centrum Polski.
Jestem dyplomowanym psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, a moja praca podlega stałej superwizji zgodnie z zasadami ITG - ośrodka szkoleniowego, a także z wymogami kodeksu etycznego EAGT.
Człowiek i jego potrzeby, radości które przeżywa i trudności którym musi „stawić czoła”, już od wczesnego dzieciństwa były dla mnie inspiracją do zadawania wielu pytań, obserwacji codzienności, zagłębiania się w lekturę książki, czy zgłębiania wiedzy naukowej na uczelniach wyższych.
Moje dorosłe życie to nieustanna nauka. Najpierw na Uniwersytecie w Toruniu zgłębiałem prawidła ekonomii, którym człowiek musi sprostać by mógł zaspokoić swoje potrzeby egzystencjalne. Następnie, na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, studiowałem zagadnienia związane z filozofią i teologią, które sprawiają, że fenomen człowieka – jego poglądy, zainteresowania i wiara kreują rzeczywistość w jakiej funkcjonuje. Oddzielną dziedziną nauki, której poświęciłem wiele czasu, to studia na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia i specjalności psychologia kliniczna oraz w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie – ośrodku akredytowanym przez europejskie organizacje – EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Oferta

Terapia

Za pomocą swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji będę Twoim towarzyszem w drodze, której celem ma być rozwiązanie problemów emocjonalnych, kłopotów, frustracji, odnalezienie „sensu bycia” czy własny rozwój. Jako psychoterapeuta pracujący w nurcie Gestalt nie będę udzielał rad i dawał recept, nie będę narzucał swojej wizji tego "jak być powinno".
W „terapii” będę szedł „ramię w ramię” z Tobą i wspomagał w odnalezieniu takich rozwiązań, które odnajdziesz w sobie i one dla Ciebie będą najlepsze.
Ta postawa wynika z szacunku do Ciebie, Twoich decyzji i wyborów, ale też z głębokiej wiary, że jeżeli poznasz i zrozumiesz to, co się z Tobą dzieje, okaże się, że to Ty jesteś najlepszym ekspertem w swoich sprawach.

Badania psychologiczne

Wykonujemy badania psychotechniczne:
- Kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców,
- Kierowców przedłużających prawo jazdy,
- Kierowców po użyciu alkoholu, przekroczeniu liczby 24 pkt,
- Kierowców samochodów uprzywilejowanych,
- Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- Kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców,
- Operatorów wózków widłowych, koparek, dźwigów, suwnic, maszyn budowlanych,
- Osób pracujących na wysokości,

Oferujemy również:
- Badania psychologiczne osobowości,
- porady i pomoc psychologiczną,
- Psychoterapię indywidualną i grupową,

Psychoterapia

Jest to forma rozmowy prowadzonej indywidualnie lub w grupie.
W trakcie leczenia klient wraz z terapeutą dąży do zrozumienia przyczyn objawów oraz ich roli w swoim życiu. To zrozumienie nazywane "wglądem" daje klientowi możliwość porzucenia przynoszących cierpienie sposobów funkcjonowania i myślenia o sobie.

Badania psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne. W poradnictwie psychologicznym, a także psychoterapii posługuje się wieloma różnymi testami. Decyzja z jakiego narzędzia skorzystać należy do psychologa. Często stosowane, są testy inteligencji, diagnozujące funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, testy projekcyjne osobowości oraz kwestionariusze zainteresowań.

Porady i pomoc psychologiczna

Dziedzina ta koncentruje się na dbaniu o rozwój klienta, ale także na szybkim oglądzie sytuacji w jakich znajdują się osoby. Czasem potrzebna jest pomoc lub porada w sytuacji kryzysowej w jaką klient wchodzi lub już się znajduje.
Psycholog udzielający porady lub pomocy może równocześnie diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu problemów.

Badania psychotechniczne

Ppolegają w szczególności na ocenie: cech osobowości, sprawności intelektualnej oraz sprawności psychofizycznej. Kierowców obowiązują również badania wzroku w ciemni oraz na stereometrze (ważne jest zabranie okularów). Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego. Większość badań psychologicznych jest wykonywanych na podstawie skierowania od pracodawcy, policji czy lekarza.

Cel

Celem terapii Gestalt jest poszukiwanie autentycznych pragnień, emocji i potrzeb. Pomoc w budowie własnego, autonomicznego systemu wartości i stworzenie warunków do integracji osobowości. Jest to możliwe poprzez autentyczne doświadczanie w „tu i teraz”
Jestem przekonany, że wzrost świadomości Twoich potrzeb umożliwi ich zaspokojenie, zaś pełne doświadczanie siebie stanowi warunek nawiązywania autentycznych kontaktów z innymi ludźmi. Z prawem do bycia sobą wiąże się mocno akcentowana kwestia odpowiedzialności za własne wybory i postępowanie. Wszelkie decyzje, jakie podejmiesz w trakcie terapii, powinny wynikać z Twoich autonomicznych wyborów, za które będziesz sam ponosić odpowiedzialność.
Czynnikiem leczącym w podejściu Gestalt jest relacja terapeutyczna. Moc leczenia nie leży ani w terapeucie, ani w kliencie. Moc tkwi w tym, co dzieje się między nimi – w relacji: „Ja- Ty” w „Tu i Teraz”. Psychoterapeuta Gestalt i jego klient są więc partnerami, wciągniętymi w autentyczną dwustronną relację. Charakterystyczne dla tego podejścia jest patrzenie na osobę jako integralną całość: emocje, zmysłowość, intelekt, ciało, duchowość.

Skontaktuj się ze mną

BTC "ZDRÓJ",
ul. Jeleniogórska 3/1,
58-400 Kamienna Góra

BTC "ZDRÓJ"
ul. Kościuszki 10A/1
58-310 Szczawno Zdrój

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny
Paweł Łodziewski
tel: 607 47 55 47
mail: psycholog@lodziewski.pl